ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΕL – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS»

Σε συνέχεια της από 31/8/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (EEL) και σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 7 του Καταστατικού, καλούνται τα Μέλη του σωματείου να συμμετάσχουν δια ζώσης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 11η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. Η συνέλευση θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Athens Marriott (τέως Χανδρής) επί της Λεωφόρου Συγγρού 385- αίθουσα Corfu.

Θα γίνει συζήτηση και λήψη απόφασης στο ακόλουθο μόνο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 και 23, αναδιατύπωση των άρθρων 6, 11 και 19, προσθήκη νέου άρθρου 18 υπό τον τίτλο: «Εφορευτική Επιτροπή», αναρίθμηση των υπαρχόντων άρθρων 18-23 του Καταστατικού σε 19-24, αντίστοιχα, και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Στο πλαίσιο των διατάξεων της ΚΥΑ “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας”, σας ενημερώνουμε ότι θα τηρηθούν αυστηρά οι προσήκουσες διαδικασίες για την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης με πρώτιστο μέλημα την ασφαλή συμμετοχή των μελών.

Επισημαίνεται, ότι στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου έχουν τα Τακτικά, τα Ομότιμα και τα Συλλογικά Μέλη του σωματείου, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους για το έτος 2021.

Για την διευθέτηση των συνδρομών μπορείτε να κάνετε χρήση του τραπεζικού αριθμού IBAN: GR 1702600260000930200203258 (EUROBANK) ή να απευθύνεστε στη Γραμματεία της EEL.
Μετά την κατάθεση απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του αντίγραφου στο info@eel.gr.

Σχετικές πληροφορίες, ενημερώσεις, διαδικασίες και διευκρινίσεις, για  τη διεξαγωγή της ΓΣ, θα αναρτώνται και στο επίσημο site της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (www.eel.gr) και με κάθε νέα ανάρτηση θα υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση προς τα μέλη.

H παρουσία όλων μας στην Γενική Συνέλευση
είναι απαραίτητη και ιδιαίτερα σημαντική
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2021

Δείτε τα άρθρα που αναδιατυπώνονται, επαναριθμούνται ή και τροποποιούνται εδώ

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO