Συμμετοχή EEL στο Μηχανισμό Διάγνωσης του ΣΕΒ για τις δεξιότητες & τα επαγγέλματα του Αύριο

Αναγνώριση της σημαντικότητας του κλάδου των Logistics

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics με κυρίαρχο όραμα την καταξίωση & υποστήριξη του Έλληνα Logistician, συμμετείχε  στο «Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες» του ΣΕΒ, συνδράμοντας ουσιαστικά στην καταγραφή των επαγγελμάτων του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το έργο αυτό επιμελήθηκε και διεκπεραίωσε για τον κλάδο μας, για λογαριασμό του ΣΕΒ, ο Αντιπρόεδρος Λειτουργιών της Ελληνικής Εταιρείας Logistics κ. Χρήστος Μήτσης, μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και εμπειριών μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας, ειδικών εμπειρογνωμόνων και ακαδημαϊκών, καθώς και εκπροσώπων ευρωπαϊκών οργανισμών και της πολιτείας. Σκοπός ήταν να αναδειχθεί η καθοριστικής σημασίας σύνδεση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, όπως αναδύονται στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία.

Τα αποτελέσματα του μηχανισμού συζητήθηκαν σε Forum που διοργανώθηκε από τον ΣΕΒ, όπου ο κ. Χρήστος Μήτσης παρουσίασε το αύριο των επαγγελμάτων των logistics σε πάνελ που συντόνισε ο κ. Φώτης Δαούσης, Αντιπρόεδρος Οικονομικού της Ελληνικής Εταιρείας Logistics.

Με τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τα logistics να θεωρούνται από τα πλέον απαραίτητα για την επόμενη 7ετία γίνεται σαφές πως αναγνωρίζεται πλέον η σημαντικότητα του κλάδου και εδραιώνονται οι βάσεις για τις προοπτικές της περαιτέρω ανάπτυξής του.

Δείτε τα συμπεράσματα του Forum καθώς και τη σύνοψη που αφορά στα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας στoν ακόλουθo σύνδεσμο:

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/LOGISTICS.pdf

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO