Ακύρωση Συνδρομής

Το κόστος συνδρομής θα χρεώνεται σύμφωνα με τον Τρόπο Πληρωμής σας κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία πληρωμής. Η διάρκεια του κύκλου χρέωσής σας ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους πληρωμής.

Για την πληρωμή της συνδρομής σας, πρέπει να υποδείξετε έναν από τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής.

Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή και θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας έως το τέλος της περιόδου χρέωσης (δηλ. έως το τέλος του τρέχοντος έτους). Δεν προβλέπεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών για τις πληρωμές και δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων ή πιστώσεις για μη ολοκληρωμένες περιόδους συνδρομής.

Κατά καιρούς ενδέχεται να αλλάζουμε το ύψος της συνδρομής μας.. Ωστόσο, οποιεσδήποτε αλλαγές θα εφαρμόζονται με την έναρξη του νέου έτους.

 

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO