Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

2η Πανελλήνια Έρευνα για τα Logistics από την EEL

Η μεγαλύτερη έρευνα για τον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας ξεκινά 

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2014 – Με σκοπό τη διερεύνηση της συμβολής του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ελληνική οικονομία, η Ελληνική Εταιρεία Logistics σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής & Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκπονούν μελέτη με τίτλο: «Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και οι μελλοντικές τάσεις  (2014-2020) στον κλάδο των logistics στην Ελλάδα», με επικεφαλείς της έρευνας τους κκ. καθ. Ι. Μίνη και Δρ.  Β. Ζεϊμπέκη, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια η οποία αναμένεται  να αναδείξει τον ρόλο των Logistics στην ανάπτυξη της χώρας, της επιχειρηματικότητας και της εθνικής οικονομίας.

H έρευνα θα περιλαμβάνει την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης στους κάτωθι τομείς:

  • υποδομές που διαθέτουν οι εταιρίες του κλάδου,
  • συστήματα πληροφορικής,
  • παρεχόμενες υπηρεσίες,
  • ροές εμπορευμάτων (Εθνικές και διεθνείς),
  • κύκλος εργασιών, αριθμός απασχολούμενων εργαζομένων.

Η έρευνα επίσης θα συνθέσει τα αποτελέσματα σημαντικών μελετών με τις απόψεις του κλάδου σχετικά με τις  μελλοντικές τάσεις, τις ευκαιρίες, αλλά και τα προαπαιτούμενα, ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας και εκείνης που είχε εκπονήσει η EEL το 2007 θα αποτελέσουν ένα πλαίσιο σύγκρισης για την πορεία του κλάδου και των αντίστοιχων εταιριών.

Η συμβολή των ανθρώπων που στελεχώνουν τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της έρευνας, καθώς συνδράμουν όχι μόνο στην καταγραφή του κλάδου και των τάσεών του, αλλά και στη διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης εικόνας για τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ώστε τα logistics να παίξουν κυρίαρχο ρόλο στη χώρα μας.

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι ηλεκτρονικό και μπορεί να το συμπληρώσει κάποιος στο ακόλουθο Link http://logistics.limequery.com/index.php/889247/lang-el ή μέσω του site της EEL, www.eel.gr  όπου είναι αναρτημένο. Ο χρόνος συμπλήρωσής του είναι 20-25 λεπτά. Η προθεσμία συμπλήρωσης και υποβολής  των ερωτηματολογίων είναι έως Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης,  Μέλος ΔΣ της EEL, «Βασικός στόχος της έρευνας αποτελεί η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον κλάδο των logistics (σε επίπεδο εμπορευματικών ροών, υποδομών, εξοπλισμού, ΤΠΕ) στην Ελλάδα καθώς και η συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας. Παράλληλα μέσω της έρευνας θα καταγραφούν οι μελλοντικές τάσεις της αγοράς των logistics σε θέματα που αφορούν την εξωστρέφεια, τις συνέργειες (clustering), την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, καθώς και το περιβάλλον (greenlogistics)». 

Ο καθηγητής κ. Ι. Μίνης τονίζει, «Η έρευνα χρησιμοποιεί  επιλεγμένα επίσημα διαθέσιμα στοιχεία (ΟΟΣΑ, EUROSTAT, ΕΛ.ΣΤΑΤ), μελέτες που έχουν εκπονηθεί από αναγνωρισμένους φορείς (Παγκόσμια Τράπεζα, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, McKinsey), καθώς και δομημένο ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο ΣυΣΠαΛ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα διαθέσιμα στοιχεία θα υποστηρίξουν  την αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σημαντικών υποδομών και δραστηριοτήτων, ενώ το ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθεί για να διερευνηθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες, οι απόψεις της αγοράς και οι μελλοντικές τάσεις του κλάδου».

Ο Πρόεδρος ΔΣ της EEL, κ. Σωτήρης Τριχάς αναφερόμενος στη συγκεκριμένη προσπάθεια δηλώνει,  «Η EEL κλείνοντας φέτος τα 20 χρόνια της συνεχίζει το έργο της με στόχο την ανάδειξη των Logistics στη χώρα μας. Η 2η Πανελλήνια Έρευνα έχει ήδη ξεκινήσει και τα αποτελέσματα που αναμένονται είναι μείζονος σημασίας τόσο για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, όσο και για την Εθνική Οικονομία γενικότερα».

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την έρευνα θα αποσταλούν δωρεάν σε όσους συμμετείχαν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων της EEL για τα 20 χρόνια συνεισφοράς της στην επιστήμη και πρακτική της εφοδιαστικής αλυσίδας στη χώρα μας.

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO