Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤON ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Πανελλήνια Έρευνα για τα Logistics από την EEL

Η μεγαλύτερη έρευνα για τον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας ξεκινά 

Με σκοπό τη διερεύνηση της συμβολής του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ελληνική οικονομία, η Ελληνική Εταιρεία Logistics σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής & Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκπόνησαν μελέτη με τίτλο: «Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και οι μελλοντικές τάσεις  (2014-2020) στον κλάδο των logistics στην Ελλάδα», με επικεφαλείς της έρευνας τους κκ. καθ. Ι. Μίνη και Δρ.  Β. Ζεϊμπέκη, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

H έρευνα περιελάμβανε την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης στους κάτωθι τομείς:

  • υποδομές που διαθέτουν οι εταιρίες του κλάδου,
  • συστήματα πληροφορικής,
  • παρεχόμενες υπηρεσίες,
  • ροές εμπορευμάτων (Εθνικές και διεθνείς),
  • κύκλος εργασιών, αριθμός απασχολούμενων εργαζομένων.

Η έρευνα επίσης συνέθεσε τα αποτελέσματα σημαντικών μελετών με τις απόψεις του κλάδου σχετικά με τις  μελλοντικές τάσεις, τις ευκαιρίες, αλλά και τα προαπαιτούμενα, ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού. 

Στη διάρκεια της ειδικής εκδήλωσης εορτασμού για τα 20 χρόνια της EEL, έγινε από τον Δρ.Βασίλη Ζεϊμπέκη, Αντιπρόεδρο Λειτουργιών EEL η επίσημη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, τα οποία αναφέρονται στην υφιστάμενη κατάσταση καθώς και τις μελλοντικές τάσεις (2014-2020).

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατέχει την 44η θέση στην παγκόσμια αγορά logistics  σύμφωνα με τον δείκτη της Παγκόσμιας Τράπεζας (LPI) αλλά υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης. Σημαντικό στοιχείο που καταδεικνύει τη σημασία του κλάδου  αποτελεί το γεγονός ότι το ποσοστό συνεισφοράς των logistics στο ΑΕΠ της Ελλάδας, ανέρχεται στο 10,8%.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εταιρίες του κλάδου τα επόμενα χρόνια θα επικεντρωθούν στη δημιουργία συνεργειών για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της εξυπηρέτησης των πελατών. Παράλληλα θα εστιάσουν σε φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές (υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος) καθώς και σε αναδυόμενες τεχνολογίες (cloud computing, big data analysis) για την περαίτερω βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO