ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ EEL & ΕΚΠΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ELEARNING ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

Σας ενημερώνουμε ότι o κύκλος σπουδών Επιμορφωτικού Προγράμματος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e learning) με αντικείμενο τη «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», που διαμορφώθηκε μέσα από τη  συνεργασία της EEL με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνεχίζεται.

Η δημιουργία του Προγράμματος προέκυψε από την ανάγκη που υπάρχει στην αγορά για εξειδικευμένα στελέχη στον τομέα αυτό.

Το Πρόγραμμα καλύπτει θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό και στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

  • στο στρατηγικό ρόλο και τη σπουδαιότητα των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον
  • στην αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, των διαδικασιών πρόβλεψης ζήτησης, του ελέγχου αποθεμάτων, της αποθήκευσης και της μεταφοράς εμπορευμάτων
  • στη χρήση ποσοτικών μεθόδων για την επίλυση πρακτικών εφαρμογών/προβλημάτων στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)
  • στην εισαγωγή και τα οφέλη υιοθέτησης προηγμένων και αναδυόμενων τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων στη ΔΕΑ
  • στις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στη ΔΕΑ στην Ελλάδα και σε περιβάλλον διεθνούς εμπορίου 

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες και  θα είναι σε θέση να:

  1. κατανοούν τις βασικές έννοιες και αρχές με έμφαση σε θέματα προγραμματισμού και εκτέλεσης λειτουργιών της Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  2. επιλέγουν και εφαρμόζουν τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για να σχεδιάζουν, εκτελούν και ελέγχουν την αποδοτικότητα των λειτουργιών της Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  3. κατανοούν νέες τεχνολογίες (elogistics), πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογικές εφαρμογές για αλυσίδες εφοδιασμού
  4. λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις αναφορικά με την ανάθεση λειτουργιών Εφοδιαστικής Διαχείρισης σε τρίτους

 Η παρακολούθηση πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας και περιλαμβάνει καθημερινή εκπαιδευτική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Το διδακτικό υλικό είναι προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ περιλαμβάνει πληθώρα παραδειγμάτων, εφαρμογών, λυμένων ασκήσεων και μελετών περίπτωσης για την καλύτερη εξοικείωση και κατανόηση εννοιών και μεθόδων στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των logistics και της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η επιτυχής ολοκλήρωση του οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα:

http://elearn.elke.uoa.gr/efod_alysida.php?catID=all&prID=458

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210.36.89.354 & 210.36.89.381 ή στο email:

elearn-secretariat@elke.uoa.gr

Συνεχίζοντας δυναμικά τις δράσεις μας με στόχο την έμπρακτη υποστήριξη & προβολή της επιστήμης των Logistics, εργαζόμαστε εντατικά για την επίτευξη και νέων αντίστοιχων συνεργασιών που θα αποδώσουν προστιθέμενη αξία στον Έλληνα logistician.

 

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO