ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ EEL & EEL B.E.

Ισχύς Εν τη Ενώσει

για την Ελληνική Εταιρεία Logistics και

την Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος 

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου – Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 συνάντηση στη Θεσσαλονίκη μεταξύ του κ. Νίκου Ροδόπουλου, Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics και του κ. Λευτέρη Ιακώβου, Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος.

Σκοπός της συνάντησης ήταν ο προγραμματισμός κοινών δράσεων προκειμένου να ισχυροποιηθούν οι δεσμοί των αδελφών Οργανισμών προς όφελος της  επιστημονικής κοινότητας των Ελλήνων Logisticians, αλλά και της διαμόρφωσης μιας νέας πρότασης για την αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας.

Οι δύο Πρόεδροι συμφώνησαν στην απόλυτη και ουσιαστική συνεργασία της EEL και της EEL Βορείου Ελλάδος, στην από κοινού προσπάθεια προώθησης της επιστήμης των Logistics, στην Πανελλαδική προβολή των επιστημονικών ερευνών που διεξάγονται από τους δύο φορείς και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων αυτών στη πραγματική οικονομία.

Όραμα της νέας αυτής προσπάθειας είναι η προώθηση της επιστήμης των Logistics τόσο στη Δημόσια Διοίκηση όσο και στην Ιδιωτική Πρωτοβουλία, με απώτερο σκοπό τη συνεισφορά του κλάδου στην εθνική οικονομία και επιχειρηματικότητα.

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO