ΕΚΠA-EEL:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & την Ελληνική Εταιρεία Logistics

 Με στόχο την έμπρακτη υποστήριξη και προβολή της επιστήμης των Logistics, η Ελληνική Εταιρεία Logistics συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις που αποδίδουν προστιθέμενη αξία στον Έλληνα logistician. Έτσι, σε συνεργασία με το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιεί το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο αντικείμενο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας».

Η δημιουργία του προγράμματος προέκυψε από την ανάγκη που υπάρχει στην αγορά για εξειδικευμένα στελέχη στον τομέα αυτό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

  • στο στρατηγικό ρόλο και τη σπουδαιότητα των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, 
  • στην αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, των διαδικασιών πρόβλεψης ζήτησης, του ελέγχου αποθεμάτων, της αποθήκευσης και της μεταφοράς εμπορευμάτων,
  • στη χρήση ποσοτικών μεθόδων για την επίλυση πρακτικών εφαρμογών/προβλημάτων στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ),
  • στην εισαγωγή και τα οφέλη υιοθέτησης προηγμένων και αναδυόμενων τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων στη ΔΕΑ και
  • στις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στη ΔΕΑ στην Ελλάδα και σε περιβάλλον διεθνούς εμπορίου.

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας έχει διάρκεια 3 μήνες και περιλαμβάνει δώδεκα  διδακτικές ενότητες: 1) Εισαγωγή στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 2) Λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 3) Εξυπηρέτηση Πελατών, 4) Κανάλια Διανομής και Outsourcing, 5) Πρόβλεψη Ζήτησης, 6) Σχεδιασμός και Διαχείριση Προμηθειών, 7) Διαχείριση Αποθέματος, 8) Αποθήκευση, 9) Εμπορευματικές Μεταφορές, 10) Προγραμματισμός και Δρομολόγηση Οχημάτων, 11) Τα Logistics στην Ελλάδα και τον Κόσμο, 12) Άλλα Θέματα και Σύγχρονες Τάσεις στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται Πιστοποιητικό  Επιμόρφωσης στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» το οποίο διαθέτει τις ακόλουθες διαπιστεύσεις: Πιστοποιήσεις, Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., DQS DIN EN ISO 9001:2008.

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO