ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ EEL ΜΕ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Συνάντηση της Ελληνικής Εταιρείας Logistics με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου 

Συνεχίζονται οι επαφές της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (ΕΕL)  με τα στελέχη της κυβέρνησης προκειμένου να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για τη σπουδαιότητα του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην εθνική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του κ. Νικόλαου Ροδόπουλου, Προέδρου ΔΣ της EEL και του κ. Αντώνιου Παπαδεράκη, Γενικού Γραμματέα Εμπορίου ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Logistics.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Νικόλαος Ροδόπουλος τόνισε τη σημασία που διαδραματίζει ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ανάπτυξη της χώρας με αιχμή τις επενδύσεις που μπορεί να προσελκύσει αναφορικά με το διερχόμενο φορτίο που διοχετεύεται στις προηγμένες αγορές της Ευρώπης, τη συναρμολόγηση αυτού στη χώρα μας, γεγονός που θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, καθώς και από τη σωστή διαχείριση των συνδυασμένων μεταφορών.

Η αναφορά στην ίδρυση Υφυπουργείου Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποτέλεσε βασική παράμετρο των προτάσεων του κ. Ν. Ροδόπουλου ο οποίος παράλληλα παρουσίασε το 20ετές έργο που έχει παραγάγει η Ελληνική Εταιρεία Logistics από το 1994 μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Master Plan  της EEL το οποίο αποτέλεσε τη βασική δομή του νόμου 4302, αλλά και στην πρόσφατη μελέτη που αποδεικνύει πως ο κλάδος καταλαμβάνει ποσοστό 11% στο ΑΕΠ της χώρας.

O κ. Ν. Ροδόπουλος ανέφερε πως η επαναδραστηριοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας πρέπει να μεθοδευτεί από την κυβέρνηση, καθώς μέσα από αυτό θα αναδειχθούν όλα τα ζητήματα της αγοράς, αλλά και οι λύσεις τους. Σε συνέχεια αυτού, η δημιουργία Υφυπουργείου Εφοδιαστικής Αλυσίδας θα βοηθήσει ουσιαστικά την Ελληνική Οικονομία, θα ενισχύσει τον κλάδο, αλλά και την προβολή των ελληνικών Logistics διεθνώς.

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO