Απελευθέρωση των Οδικών Μεταφορών στην χώρα μας

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics, στο πλαίσιο των δράσεών της για το 2008, διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Απελευθέρωση των Οδικών Μεταφορών στη Χώρα μας – Προοπτικές & Προκλήσεις», η οποία θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο METROPOLITAN στις 23 Ιουνίου 2008 από τις 17.30 -21.30. Η Ελληνική Εταιρεία Logistics, μέσα από την ημερίδα αυτή, θα ερευνήσει όλες τις πτυχές του θέματος με σκοπό να δημιουργήσει σχετικό υπόμνημα, ώστε ο κλάδος των μεταφορών -που επηρεάζει άμεσα την εφοδιαστική αλυσίδα των προϊόντων- να οδηγηθεί σε πλήρη ανάπτυξη και εξορθολογισμό. Η αναβάθμιση των οδικών μεταφορών στην Ελλάδα, η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, οι επιπτώσεις στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αλλά και στις επιχειρήσεις, οι εναλλακτικές προτάσεις, τα θετικά και τα αρνητικά που θα προκύψουν από μια τέτοια πολιτική απόφαση, καθώς κι η ευρωπαϊκή διάσταση στο θέμα είναι μερικές από τις παραμέτρους που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας «Απελευθέρωση των Οδικών Μεταφορών – Προοπτικές & Προκλήσεις»Η ημερίδα απευθύνεται σε όσους δραστηριοποιούνται στο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε επαγγελματίες των μεταφορικών εταιρειών και διαμεταφορείς, καθώς και σε όλο το φάσμα των επαγγελματιών που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με το θέμα. Στην ημερίδα είναι προσκαλεσμένοι φορείς που εμπλέκονται στο εν λόγω ζήτημα τόσο από την Ελλάδα όσο κι από το εξωτερικό. Η Ελληνική Εταιρεία Logistics με τις δράσεις που αναπτύσσει τα τελευταία 14 χρόνια, έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του κλάδου της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Μέσα από τα συνέδρια και τις ημερίδες που διοργανώνει, ενημερώνει ουσιαστικά την κοινότητα των ελλήνων logisticians, ενώ παράλληλα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των τάσεων και στην ανάπτυξη των logistics στη χώρα μας. Σκοπός της Ελληνικής Εταιρείας Logistics είναι η συσπείρωση των επαγγελματιών της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και των Logistics με στόχο την ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου, την κατοχύρωση του επαγγέλματος των logistics την αναβάθμιση του ρόλου του Έλληνα Logistician στην Ελληνική επιχείρηση και την Εθνική Οικονομία.

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO