Η Ελληνική Εταιρεία Logistics, μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου ELMED

Η Ισχύς εν τη Ενώσει

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου European Logistics Mediterranean

 Αθήνα, 20 Μαΐου 2009 – Με σκοπό την περαιτέρω συμβολή της στην ανάπτυξη των Logistics στην Ευρώπη η Ελληνική Εταιρεία Logistics προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με τον Σύνδεσμο European Logistics Mediterranean (ELMED). Ο ELMED συστήθηκε τον Απρίλιο του 2008 με ιδρυτικά μέλη τους, αντίστοιχους με το δικό μας, Συνδέσμους logistics της Γαλλίας (ASLOG), της Ιταλίας (AILOG) και της Ισπανίας (CEL). Πρόεδρος του ELMED είναι ο κ. Roland Dachs (ASLOG) και αντιπρόεδροι οι κκ. Domenico Netti (AILOG) και José Estrada (CEL). Στόχος του ELMED είναι η ενίσχυση του κλάδου των Logistics στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου μέσα από τη συμμετοχή όλων των συνδέσμων Logistics της περιοχής, αλλά και όλων εκείνων των κρατών που έχουν εμπορικά συμφέροντα στη Μεσόγειο.Δράσεις του Οργανισμού είναι η διενέργεια ερευνών, η πραγματοποίηση μελετών, η άσκηση πίεσης προς τις κυβερνήσεις, η καταγραφή στοιχείων και η προβολή όλων αυτών στο πλαίσιο μιας οργανωμένης και διακρατικής τοποθέτησης για τα logistics στη Μεσόγειο. Τα γραφεία του ELMED είναι στη Νότια Γαλλία, όπου στις 25 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση κατά την οποία θα οριστικοποιηθούν οι δράσεις για το 2009.Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕL κος Σωτήρης Τριχάς, «Μέσα από τις ενέργειές της η Ελληνική Εταιρεία Logistics κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την εφοδιαστική αλυσίδα στη χώρα μας. Για το Σύνδεσμό μας η παγκόσμια οικονομική κρίση είναι μια πρόκληση, την οποία αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία. Δημιουργούμε νέες ευκαιρίες συνεργασίας και μαζί με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές δυνάμεις που συσπειρώνονται κάτω από τον ELMED εργαζόμαστε για την ισχυροποίηση του κλάδου των logistics στη Μεσόγειο».Η ΕΕL δικτυώνεται και συνεχίζει τις δράσεις της αποδεικνύοντας στην πράξη ότι στόχος της είναι τα logistics να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη ανάπτυξης για την Ελλάδα. Η ΕΕL είναι το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και παράλληλα ο μοναδικός επίσημος φορέας για την προώθηση της επιστήμης των Logistics στην χώρα μας. Αυτή τη στιγμή αριθμεί πάνω από 500 μέλη επιχειρήσεις και στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών-οργανισμών που δραστηριοποιούνται τόσο στον ιδιωτικό, όσο και δημόσιο τομέα.  Σκοπός της ΕΕL είναι η ανάδειξη του Έλληνα Logistician στο επίκεντρο της Ελληνικής Επιχείρησης και Οικονομίας, αλλά και η μεταμόρφωση της χώρας μας σε κεντρικό διαμετακομιστικό κόμβο Logistics των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

English version

Attachments

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO