Καταμέτρηση των Logistics στην Ελλάδα Ανάθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης στην EEL.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & EEL ΧΑΡΑΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ LOGISTICS ΚΑΙ «ΜΕΤΡΟΥΝ»ΤΑ LOGISTICS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.


Η Ελληνική Εταιρεία Logistics σε συνεργασία με τον Υπουργείο Ανάπτυξης – Ειδική Γραμματεία Ανταγωνιστικότητας, η οποία και χρηματοδοτεί την εν λόγω μελέτη, προχωρούν στην αξιολόγηση και μέτρηση της αγοράς των Logistics στην Ελλάδα, ένα έργο που ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει και μάλιστα σε πανελλαδικό επίπεδο. Η εν λόγω έρευνα θα περιλαμβάνει:

Πανελλαδική χαρτογράφηση εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Πανελλαδική χαρτογράφηση δομής, εύρους και μεγέθους δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας εντός των Βιομηχανικών και Εμπορικών επιχειρήσεων
Η συμβολή του συνόλου των δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Εθνική Οικονομία
Τα επίκαιρα προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύνολο των δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα
Οι εξελίξεις στο περιβάλλον της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα βάσει των νέων κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής πολιτικής
Χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη της Ανταγωνιστικότητας του συνόλου των δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Προτάσεις πολιτικής & δράσεων για την στήριξη της Ανταγωνιστικότητας του συνόλου των δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τον Ειδικό Γραμματέα Ανταγωνιστικότητας κύριο Σπύρο Ευσταθόπουλο για την αμέριστη βοήθειά του αλλά και για την αγάπη του για την επιστήμη και πρακτική των Logistics.

Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν οι εξής:

• Κων.Αλεξόπουλος, Πρόεδρος ΕEL, Γενικός Διευθυντής Q LOGISTICS Ltd
• Σωτήρης Τριχάς, Αντιπ.Διοικητικού EEL, Αν. Γεν. Διευθ. PHARMA LOGISTICS ΑΕ
• Φώτης Δαούσης, Διευθυντής Logistics LGElectronics Hellas
• Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Business Sector Manager, Planning AE
• Κατσάρα Σοφία, Consultant, Planning AE

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO