ΗΜΕΡΗΣΙΑ 11.4.2012

ΣΕΒ: Μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Σχέδιο ανάπτυξης επιχειρήσεων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας παρουσίασε χθες ο ΣΕΒ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει για τη διαμόρφωση νέων προτάσεων και πολιτικών σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας με δυνατότητες ανάπτυξης.

Από τη μελέτη προκύπτει ότι στα σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας συγκαταλέγονται η έλλειψη ρευστότητας, ο χαμηλός βαθμός εκσυγχρονισμού των σχετικών υποδομών όπως λιμάνια, σιδηροδρομικά δίκτυα και αποθηκευτικοί χώροι, οι ελλιπείς χώροι μεταφόρτωσης και η έλλειψη καθορισμένου θεσμικού πλαισίου.

Με δεδομένο ότι το ποσοστό χρήσης υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα είναι ακόμα χαμηλό, μόλις 23%, ενώ σε άλλες αγορές της Ευρώπης φθάνει το 49%, η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σημαντικό δυναμικό εμβάθυνσης και περαιτέρω ανάπτυξης. Σύμφωνα με το Σχέδιο απαιτείται να βρεθούν νέοι τομείς ανάπτυξης και να δοθεί προτεραιότητα στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, καθώς και στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. 

Αυτό προϋποθέτει περαιτέρω διείσδυση στην ελληνική αγορά, προσέλκυση νέων φορτίων, διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφαρμογή στρατηγικών ολοκλήρωσης και διαφοροποίησης, αύξηση του εύρους των διαχειριζόμενων αγαθών και βελτιστοποίηση της σχέσης τιμής/ποιότητας, ανασχεδιασμό της οργάνωσης των επιχειρήσεων, επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίας. 

Το Σχέδιο εκπονήθηκε με την υποστήριξη της εταιρείας Kantor και της Ελληνικής Εταιρείας Logistics και συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ. 

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO