16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ LOGISTICS

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics

Ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας στην πρώτη γραμμή 

         

 Με την συμμετοχή περισσοτέρων των 200 ατόμων   πραγματοποιήθηκε στις 2 & 3 Νοεμβρίου 2012, το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics με τίτλο «Optimizing Supply Chains», από την Ελληνική Εταιρεία Logistics. Δεκάδες στελέχη της αγοράς, θεσμικοί παράγοντες, καθώς και επιχειρηματίες παρακολούθησαν τις διήμερες εργασίες του συνεδρίου, κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε σαφές πως τα Logistics μπορούν να συνδράμουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 

Το νέο επικαιροποιημένο Master Plan της Ελληνικής Εταιρείας Logistics

Ο Πρόεδρος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, κ. Σωτήρης Τριχάς παρουσιάζοντας το επικαιροποιημένο Master Plan, που εκπόνησε η Ελληνική Εταιρεία Logistics, τόνισε: «Τα logistics μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Αποτελούν οριζόντιο εργαλείο για το σύνολο της επιχειρηματικότητας, έχουν σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ (10%-12%), συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση των εξαγωγών. Κεντρικές επιδιώξεις μέσα από το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης για τα Ελληνικά Logistics είναι η ενδυνάμωση του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών και Logistics για βελτίωση ανταγωνιστικότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, η ανάπτυξη του τομέα μέσα από την εξωστρέφεια & την καινοτομία, καθώς και η ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης. Για να υλοποιηθούν αυτά θα πρέπει να υπάρξουν: Διαμόρφωση Ενιαίας Στρατηγικής, Ανάπτυξη & Χρηματοδότηση, Διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου Θεσμικού Πλαισίου, Εκσυγχρονισμός των Μεταφορών & Υποδομών, Πιστοποίηση Επαγγέλματος και Επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό και στην Εκπαίδευση».

Σημαντικότατες εξαγγελίες του Υπουργού Ανάπτυξης για τα Logistics

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, κ. Κωστής Χατζηδάκης, χαιρετίζοντας το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics ανάφερε πως σε συνεργασία με την Ομάδα Πρωτοβουλίας για τα Logistics, με τη στήριξη του ΣΕΒ και της Ελληνικής Εταιρίας Logistics προχώρησε στη διαμόρφωση 2 στρατηγικών στόχων: «Πρώτος στόχος, είναι να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ώστε οι επιχειρήσεις να καταστούν πιο καινοτόμες και πιο εξωστρεφείς. Δεύτερος στόχος, είναι να γίνει η Ελλάδα το διαμετακομιστικό κέντρο των Βαλκανίων, τονώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα όλης της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας».

Και συνεχίζοντας ανάφερε, «Αναλαμβάνουμε τις εξής πρωτοβουλίες: Πρώτον, δημιουργούμε ένα κεντρικό σημείο επαφής, με βάση το υπάρχον πλαίσιο, στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών, για όλα τα ζητήματα logistics και με αυτονόητη προϋπόθεση την ενδοσυνεννόηση στο υπουργείο. Δεύτερον, ενεργοποιούμε τη Μόνιμη Επιτροπή Logistics, εντός του μηνός, διευρύνοντας παράλληλα τις αρμοδιότητές της και καθιστώντας πιο ουσιαστική τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα. Όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και μαζί με αυτόν, οι ελληνικές επιχειρήσεις που αξιοποιούν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα Σχέδιο Νόμου που αντιμετωπίζει όλα τα σύγχρονα θέματα των logistics. Τρίτον, παρουσιάζουμε την Εθνική Στρατηγική Logistics. Αξιοποιώντας τη δουλειά που έχει ήδη γίνει σήμερα από τις προηγούμενες Επιτροπές και φυσικά σε στενή συνεργασία με τους φορείς της αγοράς, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από όλους τις πραγματικές ανάγκες».

Και το Υπουργείο Ναυτιλίας στο πλευρό των Ελληνικών Logistics   

O Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Κωστής Μουσουρούλης, στο χαιρετισμό που απέστειλε για το συνέδριο σημείωσε: «Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου εκτιμούμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη ενός ολοκληρωμένου ελκυστικού και σύγχρονου πλαισίου για τα δίκτυα θαλασσίων μεταφορών προς όφελος των φορολογούμενων, των επιβατών, των νησιωτικών οικονομιών και των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Για τα Logistics, ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά αποτελούν βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ναυτιλίας  σε σημείο που πολλές φορές να καθορίζει τιμές, πολιτικές, αλλά και νηολογήσεις, δρομολογήσεις και ναύλους, προκύπτει αβίαστο συμπέρασμα ότι η στήριξη, αναβάθμιση, βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των Logistics στη ναυτιλία πρέπει να αποτελέσουν βασικούς στόχους της πολιτικής μας». 

Όλη η αγορά στις επάλξεις

Πέραν όμως των θεσμικών παραγόντων, όλη η αγορά της εφοδιαστικής αλυσίδας συμμετείχε δυναμικά στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics, είτε μέσω ομιλιών, είτε με την παρακολούθηση των διήμερων εργασιών του, προκειμένου να ενημερωθεί για όλες τις εξελίξεις πάνω στον κλάδο των Logistics.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκε η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και τα Logistics. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα έρευνας για τη «Διερεύνηση του ρόλου του Logistic- Supply Chain Manager στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων», στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 40 στελέχη της αγοράς.

Επίσης, εξετάστηκε ο ρόλος των πράσινων Logistics και των συνδυασμένων μεταφορών σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, όπου οι οργανωτικές και τεχνολογικές καινοτομίες μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα οδηγώντας στην πράσινη μετεξέλιξη των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους καυσίμων-συντήρησης.

Τονίστηκε η συμβολή των Logistics στο λιανεμπόριο, όπου απαιτούνται σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με στόχο την εφαρμογή καινοτομιών που μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικότητα και χαμηλότερα κόστη.

Αναπτύχθηκε η συνεισφορά των Logistics στη βελτιστοποίηση της Οικονομικής αλλά και της Εμπορικής Διοίκησης και η αναζήτηση εργαλείων και μοντέλων συνεργασίας για την ορθολογικότερη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Τέλος, αναλύθηκαν Case Studies & Best Practices για τη Βελτιστοποίηση των Διαδικασιών των Logistics από senior στελέχη που βρίσκονται σε φάση «ανασύνταξης δυνάμεων». 

Το συνέδριο τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.                                    

Μέγας Χορηγός του Συνεδρίου ήταν η Mercedes-Benz

Χρυσός Χορηγός ήταν η Jungheinrich

Χάλκινοι χορηγοί ήταν οι: Diakinisis, Goldair Cargo, Medfrigo, Medlog, Metron Logistics και Sarmed

Χορηγοί-Υποστηρικτές: PTL, SAP, SofteconEnterprise

Εκθέτες: Μobile Technology, Planning, Projectyou

Χορηγοί Επικοινωνίας ήταν: η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

τα περιοδικά: Supply Chain, Logistics & Management, Cargo Plus και Meat Place

Χορηγοί online επικοινωνίας ήταν οι: Newsbomb.gr, Emea.gr, Metaforespress.gr και Supplychain.gr

Χορηγός είδους: ELBISCO

Χορηγός εκτυπώσεων: Pressious Arvanitidis

WEB SITE: www.logistics-congress.gr

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO