ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ LOGISTICS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανασυγκροτείται η Μόνιμη Επιτροπή Logistics, έργο της οποίας θα είναι η διερεύνηση, η εισήγηση και η κατάρτιση προτάσεων, με στόχο τη διαμόρφωση μίας Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Στη Μόνιμη Επιτροπή Logistics συμμετέχουν 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημασία του Οργανισμού μας, ως επίσημου επιστημονικού φορέα σε θέματα που αφορούν στον κρίσιμο κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας στη χώρα μας.

Στόχος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics μέσα από τη συμμετοχή της στην  επιτροπή είναι να συνδράμει με τις γνώσεις των στελεχών της και με τις ιδέες τους σε όλες τις προτάσεις που θα κατατεθούν στο Υπουργείο προκειμένου η Ελλάδα να διαμορφωθεί σε διαμετακομιστικό κόμβο της ΝΑ Ευρώπης πάντα με επίκεντρο, τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την οικονομία της Ελλάδας.

Οι δράσεις της Επιτροπής

Κεντρικές δράσεις της Επιτροπής θα είναι η διατύπωση προτάσεων για την ανάπτυξη των υφιστάμενων υποδομών, με έμφαση στους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες, η διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία εκσυγχρονισμένων εμπορευματικών κέντρων και πάρκων και η δρομολόγηση πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, η Επιτροπή θα εξετάζει τα κίνητρα για επενδύσεις σε καινοτόμες και «πράσινες» δράσεις στον τομέα των Logistics.

Τέλος, θα υπάρξει συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα με σκοπό τη βελτίωση της θέσης της χώρας μας στις ειδικές εκθέσεις που εκπονεί η Παγκόσμια Τράπεζα για τα logistics.

Θυμίζουμε ότι στην τελευταία έκθεση της παγκόσμιας τράπεζας η χώρα μας κατέλαβε την 69η θέση όσον αφορά στον δείκτη Logistics Performance Index που μετρά την απόδοση και την ανταγωνιστικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας μιας χώρας.

 Τα πρόσωπα της Επιτροπής

  • Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, ο οποίος αναλαμβάνει και τα καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής,
  • Μιλτιάδης Προβατάς, Προϊστάμενος του τμήματος σιδηροδρομικών και συνδυασμένων μεταφορών του υπουργείου Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
  • Δήμητρα Ξυνού, υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία αναλαμβάνει και τα καθήκοντα Γραμματείας της Επιτροπής,
  • Σεραφείμ Κάπρος, Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου,
  • Βασίλειος Μπαρμπαγιάννης, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος,
  • Ιωάννης Σιαμάς, Πανελλήνια Ένωση επιχειρήσεων Διαμεταφοράς,
  • Σωτήριος Τριχάς, Πρόεδρος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Logistics,
  • Πέτρος Σκουληκίδης, Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών,
  • Γεώργιος Μπίκας, εκπρόσωπος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος,
  • Γεώργιος Ξηρογιάννης, Senior advisor στον τομέα ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Στην επιτροπή συμμετέχουν επίσης και πέντε ειδικοί από την αγορά των Logistics για να καταθέτουν την προσωπική τους γνώση για τον εν λόγω τομέα. Συγκεκριμένα οι κ.κ. Ιωάννης Σαραντίτης, αν. Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Ανέστης Παρταλίδης, Σπυρίδων Κυρούσης, Ανδρέας Λουκάκης και Ιωάννης Γιαρέντης.

Σημειώνεται ότι στον πρόεδρο, στο γραμματέα και τα μέλη της επιτροπής δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO