ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σε συνέχεια των πολυποίκιλων δράσεων της EEL για την ανάδειξη της σημαντικότητας του κλάδου, σας ανακοινώνουμε την συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την εκπόνηση μελέτης η οποία θα βασιστεί σε έρευνα πανελλήνιας εμβέλειας με θέμα:

«Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και των μελλοντικών τάσεων (2014-2020) στον κλάδο των logistics στην Ελλάδα»  

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη έρευνα για τον κλάδο, που τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και του ΣΕΒ κι η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον επίσημο φορέα των Logistics στη χώρα μας, την Ελληνική Εταιρεία Logistics. 

Η μελέτη θα διεξαχθεί με την συνεργασία του Εργαστηρίου Συστηματών Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με επιστημονικούς υπευθύνους τους κ.κ. Καθηγητή Ι. Μίνη και Δρ. Β. Ζεϊμπέκη.  

Η EEL συνεχίζει τις δράσεις της στοχεύοντας στην υποστήριξη του Έλληνα Logistician, την ανάπτυξη των υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας της χώρας μας καθώς και την ανάδειξή της σε διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO