Η EEL ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: SUSTAINABLE GREECE 2020

 

Στα πλαίσια υποστήριξης δραστηριοτήτων που προωθούν και προάγουν βέλτιστες & καινοτόμες πρακτικές για την ενίσχυση του ελληνικού «επιχειρείν», σημαντικό μέρος του οποίου αποτελεί και ο κλάδος μας,  η EEL συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020”.

Tην συγκεκριμένη πρωτοβουλία υλοποιεί το QualityΝet Foundation σε συνεργασία με τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς φορείς της χώρας, όπως τον ΣΕΒ σύνδεσμο επιχειρήσεων και βιομηχανιών, το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια, το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΕΒΕΑ) καθώς και τον φορέα μας.

Στρατηγικός στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη ενός συστηματοποιημένου Διαλόγου, καθώς και η δημιουργία μεθοδολογιών και εργαλείων που θα υποστηρίζουν την πορεία της χώρας μας προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Στη Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» καλούνται να συμμετέχουν εκπρόσωποι της Πολιτείας, των Επιχειρηματικών και Επιστημονικών Φορέων, εκπρόσωποι κορυφαίων Επιχειρήσεων της αγοράς, εκπρόσωποι της Κοινωνίας Πολιτών, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Πρωτοβουλία χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από την ιδιωτική πρωτοβουλία και υποστηρίζεται από Διεθνείς Οργανισμούς όπως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το World Business Council for Sustainable Development, το German Sustainability Council. Τελεί επίσης υπό την αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε λοιπόν στην εν λόγω δράση καθώς και στην Εναρκτήρια Εκδήλωση που θα γίνει την Τρίτη 29 Απριλίου στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία & ώρα 10.00πμ εκπροσωπώντας την εταιρεία σας.

Οι Εταιρείες που θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στην Πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση:

•  της Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και  

    • του Εθνικού Δείκτη Βιωσιμότητας και της σύνδεσης του με τις χρηματοπιστωτικές αγορές, δημιουργώντας τις κατάλληλες βάσεις για την εισροή κεφαλαίων τα επόμενα χρόνια.

Επίσης, θα συνυπογράψουν τη «Χάρτα για μια Βιώσιμη Ελλάδα» μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους και συμμετέχοντες στην Πρωτοβουλία φορείς.

Για την συμμετοχή σας παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στη Γραμματεία μας (κα Ε.Κούτσιαρη: info@eel.gr) έως Δευτέρα 28 Απριλίου & ώρα 14.00μμ

  • Ακολουθούν το πρόγραμμα της Εναρκτήριας Εκδήλωσης καθώς και το κείμενο της “Χάρτας για μια Βιώσιμη Ελλάδα”

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO