ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ 19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ LOGISTICS

Σημαντικές Εξαγγελίες για τα Logistics κατά το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics 

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2015– Ως ένα από τα πλέον επιτυχημένα συνέδρια στην μέχρι τώρα ιστορία της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (ΕΕL) χαρακτηρίστηκε το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics, «Rebuild Logistics, Restart Economy» που πραγματοποιήθηκε στις 20 & 21 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο με τη συμμετοχή 250 και πλέον συνέδρων.  Το 19ο Συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του με σημαντικές εξαγγελίες από την πλευρά των Υφυπουργών κκ. Θ. Τζάκρη και Π. Σγουρίδη, με την πρωτοποριακή πρόταση για δημιουργία Υφυπουργείου Εφοδιαστικής Αλυσίδας από τον Πρόεδρο της EEL, κ. Νικόλαο Ροδόπουλο, καθώς και με τις εξαιρετικού επιπέδου παρουσιάσεις από ένα σύνολο 36 ομιλητών.

2,3 εκ. ευρώγια Clustering στα Logistics

 Ο Yφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Παναγιώτης Σγουρίδης αναφέρθηκε στο Ν.4336/2015, σύμφωνα με τον οποίο έως τον Ιούνιο 2016 θα πρέπει να έχει χαραχθεί το Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο για τις Μεταφορές με έμφαση στη γεωπολιτική των μεταφορών για την άρση της απομόνωσης, την κίνηση κεφαλαίων και την εξυπηρέτηση της κινητικότητας των πληθυσμών, ενώ έως τον Ιούνιο του 2016, προγραμματίζεται το Γενικό Στρατηγικό σχέδιο για την Εφοδιαστική Αλυσίδα.  Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Σγουρίδης, «Εστιάζουμε κυρίως στην καλύτερη διαχείριση εμπορευματικών ροών εσωτερικού και εξωτερικού, στη σύσταση και λειτουργία κατάλληλα χωροθετημένων Εμπορευματικών Κέντρων, σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που η λειτουργίας τους, η αδειοδότηση και προώθησή τους είναι αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομίας». 

Για την υλοποίηση των παραπάνω, θα διατεθούν 40 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του χρόνου μέσα από το οριζόντιο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ). Επίσης, 70 εκατ. ευρώ θα διατεθούν μέχρι τον Απρίλιο του 2016 μέσα από το εξειδικευμένο, κάθετο σχέδιο για τα Logistics:  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 

Ιδιαίτερα θετικό ήταν ότι αναφέρθηκε για πρώτη φορά από ελληνική κυβέρνηση η διάθεση 2,5 εκατ. ευρώ για συνέργιες (clusters) στον κλάδο μέχρι το τέλος του 2015.

Άμεση εφαρμογή του ν. 4302/2014 και ενεργοποίηση του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής 

Από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η Υφυπουργός Βιομηχανίας κα  Θεοδώρα Τζάκρη αναφερόμενη αναλυτικά στην Εφοδιαστική Αλυσίδα επισήμανε: «Το Υπουργείο μας προχωρά άμεσα στην υλοποίηση των σχεδίων δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής. Έτσι λοιπόν, το πλαίσιο των παρεμβάσεων που σχεδιάζουμε για την προώθηση της στρατηγικής αφορά κατά προτεραιότητα στα εξής:

Α) Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του χώρου των Logistics. Πρώτη προτεραιότητά μας σήμερα είναι η εφαρμογή του Νόμου 4302/2014 για τη ‘ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής’. Στόχος μας είναι να έχουν εκδοθεί όλες οι προβλεπόμενες εφαρμοστικές διατάξεις (Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις) εντός 2016.

Β) Επίσης, προχωράμε στην ενεργοποίηση του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που προβλέπεται από το Νόμο αυτό και δεν έχει ακόμη λειτουργήσει. Ήδη όμως έγιναν οι κατάλληλες ενέργειες και εντός των επόμενων 10 ημερών θα έχει ολοκληρωθεί η συγκρότηση και σύσταση, με την υπογραφή της σχετικής ΚΥΑ». Συνεχίζοντας η κα Τζάκρη τόνισε, «Γ) Χρειάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις και σε άλλες πτυχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως τελωνεία, e-freight, ηλεκτρονικές συναλλαγές, υποδομές που λείπουν, ενίσχυση λιμένων, απελευθέρωση αγορών, προώθηση της πολύτροπης μεταφοράς, εκμετάλλευση κονδυλίων του ΕΣΠΑ, βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων κλπ.» 

ΣΕΒ: Η εφοδιαστική Αλυσίδα πρέπει να λάβει την προσοχή που της αρμόζει από την Πολιτεία 

Key Note Speaker της 1ης συνεδριακής ημέρας ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος & Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τόνισε, «Η εφοδιαστική αλυσίδα παρουσιάζει το εξής παράδοξο σε αντίθεση με άλλους κλάδους της οικονομίας. Ενώ έχει συσταθεί Εθνικό Συμβούλιο Εφοδιαστικής, ενώ έχει ήδη διαμορφωθεί εθνική στρατηγική με τη βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενώ ο κλάδος διέπεται από ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο και έχει προοπτικές που τις αναγνωρίζουν ακόμη και οι ίδιοι οι ανταγωνιστές μας, ενώ έχει εξαιρετικά μεγάλη ταύτιση στόχων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ενώ είναι ένας από τους εννέα τομείς του ΕΣΠΑ, παρόλα αυτά, εξακολουθεί να μην λαμβάνει τη δέουσα προσοχή από την Πολιτεία» και συνεχίζοντας ο κ. Κ. Μπίτσιος ανέφερε, «Ακούσαμε με προσοχή την πρόθεση της Υφυπουργού Βιομηχανίας να επιταχυνθεί η έκδοση των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και η σύγκλιση του Εθνικού Συμβουλίου. Κρατάμε τη δημόσια αυτή δέσμευση. Ο ΣΕΒ και η Ομάδα Πρωτοβουλίας για την Εφοδιαστική Αλυσίδα που έχει συστήσει, θα συνεχίσει τη διαμόρφωση προτάσεων ανάπτυξης του τομέα».

 EEL: Συνέργειες και Δημιουργία Υφυπουργείου Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, κ. Νικόλαος Ροδόπουλος παρουσίασε την πρόταση δημιουργίας Υφυπουργείου Εφοδιαστικής Αλυσίδας λέγοντας: «Το νέο ΕΣΠΑ για το οποίο γίνεται μεγάλη συζήτηση, στην πραγματικότητα αποτελεί ασπιρίνη σε καρκινοπαθή, ενώ ταυτόχρονα έχει μεγάλο χρόνο ωρίμανσης και συντηρεί τις σχέσεις εξάρτησης. Σημασία δεν έχει απλά να χρηματοδοτούμε μια αγορά που θα στηρίζεται στα Ευρωπαϊκά προγράμματα και θα συνεχίζει να λειτουργεί κάτω από την ίδια λογική που πορευόταν μέχρι σήμερα. Σημασία έχει να δημιουργήσει η κυβέρνηση εκείνες τις συνθήκες που θα βοηθήσουν τις εταιρείες του κλάδου να αξιοποιήσουν τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της χώρας προς όφελός τους και κατ’ επέκταση και της εθνικής οικονομίας. Δεν είναι δυνατόν  τα Logistics να αποτελούν το 10,8 % του ΑΕΠ στη χώρα μας και να μην υπάρχει εκπροσώπηση της χώρας στο εξωτερικό στις μεγαλύτερες εκθέσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας ώστε να προβάλλουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μας ως κεντρική πύλη εισόδου των εξ ανατολής εμπορευματικών ροών.  Τα Logistics αποτελούν κεντρικό πυλώνα για την Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιηθούν ανάλογα». 

Άπαντα Καιρώ Χάριν Έχει Τρυγώμενα

 Εξαιρετική ήταν η παρουσίαση του δεύτερου Key Note Speaker, κ. Κωνσταντίνου Αλεξόπουλου, τ. Προέδρου της EEL και Γραμματέα Διακυβερνητικών Οργάνων ΟΗΕ, Εκπροσώπου σε διακυβερνητικά έργα Ανάπτυξης, Υποδομών & Μεταφορών ΟΗΕ, ο οποίος μέσα από μια ευρηματική παρουσίαση μίλησε για τις λύσεις που έχει η ελληνική οικονομία στα χέρια της αν αξιοποιήσει σωστά την Εφοδιαστική Αλυσίδα. «Άπαντα καιρώ χάριν έχει τρυγώμενα*» ανέφερε ο κ. Κ. Αλεξόπουλος  σημειώνοντας, «Αυτό που θα πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί μας είναι να σκεφτούν επί της ουσίας. Αντί να αναλώνονται στον τρόπο με τον οποίο θα λάβουν την εξουσία, θα πρέπει να διαμορφώσουν ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης, πέρα από τα ΕΣΠΑ, με δύο βασικές παραμέτρους. Η μία είναι η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και η άλλη είναι η αξιοποίησή της εκτός συνόρων. Πρέπει να μάθουμε ξανά να παράγουμε ως χώρα και να προσελκύουμε. Με τρόπο δομημένο και συγκεκριμένο πρέπει να μάθουμε να «πουλάμε» τη χώρα μας προς τα έξω». 

Με αξιόλογες παρουσιάσεις τα πάνελς του συνεδρίου ανέπτυξαν βασικές θεματικές όπως η σημασία του κλάδου στην οικονομία, τα Maritime Logistics, οι αειφόρες εφοδιαστικές αλυσίδες, η θέση των γυναικών στην εφοδιαστική, τα Logistics του λιανεμπορίου, τα Big trends, τα adaptive logistics καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης. 

Κεντρικό συμπέρασμα του συνεδρίου, που κρίνεται από όσους το παρακολούθησαν ως ιδιαίτερα επιτυχημένο σε Πανελλήνιο επίπεδο, ήταν ότι η Εφοδιαστική Αλυσίδα διαθέτει τεράστια δυναμική και μπορεί να αποτελέσει έναν από τους πυλώνες ενίσχυσης της οικονομίας μας. Με συνέργειες, σωστές κινήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, με την άμεση εφαρμογή δράσεων και με κύριο στόχο την προσέλκυση των εμπορευματικών ροών, μέσα από την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών, η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει κύριο παίχτη στην παγκόσμια Εφοδιαστική Αλυσίδα.

 Το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics τέλεσε υπό την αιγίδα των: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, ΣΕΒ, ΕΒΕΑ, Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο, Ελληνο-Γερμανικό Επιμελητήριο, Ελληνο-Κινεζικό Επιμελητήριο, Ελληνο-Τουρκικό Επιμελητήριο.

Μεγάλοι Χορηγοί: COSMOTE, ΠΑΕΓΑΕ

Μέγας Υποστηρικτής των Δράσεων της ΕEL: JUNGHEINRICH

Αργυροί Χορηγοί: Goldair Gargo, Medlog, Orphee Beinoglou

Χάλκινοι Χορηγοί: TUV Hellas, GS1, SARMED

Χορηγοί: PTL, Χαβακης, ASK Trans

Εκθέτες: Synergy, Alba Business School, Hartsas, Sirecled, Ernest & Young, OnLine Data, Group Science, Cargo Group Services, Supply Chain Institute, Planning Funding Bureau, Project You, Greenwoods, G4S Telematix

Χορηγοί Επικοινωνίας: Η Καθημερινή, Star Κεντρικής Ελλάδας, Retail Business, Logistics & Management, Car & Truck, Supply Chain & Logistics

Χορηγοί Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας: Χρηματιστήριο.gr, Businessnews.gr, metaforespress.gr, supply-chain.gr, Sofokleouin.gr, tvstar.gr

 

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO