Νίκος Χαρτσάς – Μέλος ΔΣ EEL

Γενικός Διευθυντής, HARTSAS Transports & Logistics S.A 

Ο κ. Νικόλαος Χαρτσάς είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (BSc) από το Πανεπιστήμιο του Indianapolis (UIndy).

Το έτος 2000, ίδρυσε την ατομική μεταφορική επιχείρηση Χαρτσάς Νικόλαος σε συνδυασμό με την αγορά του πρώτου φορτηγού δημοσίας χρήσεως.

Τα έτη 2000-2010, δραστηριοποιείται σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης προκειμένου να αποκτηθεί ιδία γνώση και άποψη για κάθε ένα απ’αυτά. Συγκεκριμένα πραγματοποιεί δρομολόγια ως οδηγός φορτηγού, αποκτά άδεια μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, παρακολουθεί μαθήματα για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανήματος φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων, παράλληλα παρακολουθεί μαθήματα Οικονομικής Διοίκησης– University of Michigan (15 εβδομάδες), Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Korea Institute of science (12 εβδομάδες), Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων -Πανεπιστήμιο Πειραιώς (3 μέρες), Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα webinar, σεμινάριο <<Ηγεσία>> με τον Δ.Μπουραντά.

Τον Απρίλιο του 2011, απολύεται από τον ελληνικό στρατό ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Πυροβολικού και αναλαμβάνει και τη διοίκηση της ατομικής μεταφορικής επιχείρησης Χαρτσάς Ιωάννης όπου μαζί με την ατομική επιχείρηση Χαρτσάς Νικόλαος έκτοτε, συστεγάζονται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο.

Σήμερα, και μετά απο μια συγχώνευση των δύο ατομικών επιχειρήσεων στην Ανώνυμη εταιρεία ΧΑΡΤΣΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, συνεχίζει την πορεία της εταιρείας ως γενικός διευθυντής της ΧΑΡΤΣΑΣ Α.Ε.

 

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO