Η EEL αρωγός στην ανάδειξη δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας στον τομέα της Εφοδιαστικής μέσω του Θεσμού BRAVO

Ο Θεσμός “Bravo” συμπληρώνει 10 χρόνια αναδεικνύοντας πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας σε όλους τους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας. Ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης, εξελίσσεται σε δύο άξονες: το Bravo Sustainability Dialogue & Awards και  το Bravo Global Goals Awards.
Ο θεσμός “Bravo” υλοποιείται σε συνεργασία με διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς, αναπτύσσοντας μια συστηματική αποτύπωση της ωρίμανσης και των τάσεων της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο συμμετέχουν περισσότεροι από 160 Οργανισμοί με 250 πρωτοβουλίες, 350 εκπρόσωποι Κοινωνικών Εταίρων και περισσότεροι από 35.000 Ενεργοί Πολίτες.

Η EEL θέλοντας να αναδείξει τη σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), προσκαλεί τα μέλη της να συμμετέχουν στο Θεσμό Bravo με στόχο να καταγραφούν και να αναδειχθούν σημαντικές δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας που υλοποιούνται από εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Ας αναδείξουμε όλοι μαζί τη σημασία του κλάδου μας, παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες μας για βιώσιμη ανάπτυξη που υποστηρίζουν την Ελλάδα του αύριο.

Η συμμετοχή σας στο θεσμό εμπεριέχει την:

  • Κατάθεση πρωτοβουλιών στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, τον εθνικό μηχανισμό καταγραφής όλων των πρωτοβουλιών Βιώσιμης Ανάπτυξης που υλοποιούνται στην Ελλάδα.
  • Ανάδειξη της επιχειρηματικής σας δραστηριότητα μέσω του Bravo Sustainability Dialogue & Awards με 33 θεματικές ενότητες και με ξεχωριστές διακρίσεις για Μεγάλες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
  • Δυνατότητα συμμετοχής στο Bravo Global Goals Awards, στο οποίο θα αναδεικνύονται οι πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και συνδέονται με τις εθνικές προτεραιότητες.
  • Έκδοση κλαδικών ερευνών για την καταγραφή και αποτύπωση της ωριμότητας των κλάδων όσον αφορά τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα. Για πρώτη φορά θα εκδοθούν Κλαδικά Business Reviews όπου θα αποτυπώνονται οι τάσεις  της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της ΕΚΕ, αναδεικνύοντας τους Πρωταγωνιστές του κάθε κλάδου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και την συμμετοχή σας στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards
πατήστε εδώ
Καταληκτική ημερομηνία 10/10/2019

Για περισσότερες πληροφορίες και την συμμετοχή σας στα  Bravo Global Goals Awards
πατήστε εδώ
Καταληκτική ημερομηνία 30/01/2020

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO