ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS»

Κατόπιν της από 17/12/2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS»  και σύμφωνα με το Καταστατικό του, καλούνται τα Μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση στο Ξενοδοχείο Athens Marriott (Λεωφ. Συγγρού 385), την 3η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.30μμ.

Θα γίνει συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1/ Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των πεπραγμένων της xρήσης από 1.1.2019 έως 31.12.2019

2/  Παρουσίαση, συζήτηση και έγκριση του απολογισμού και της Έκθεσης Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου

3/  Παρουσίαση και έγκριση του οικονομικού απολογισμού της χρήσης 1.1.2019  έως 31.12.2019

4/  Υποβολή, συζήτηση και έγκριση προϋπολογισμού 2020

5/  Απαλλαγή των μελών του ΔΣ

Ανακοινώσεις-Προτάσεις

Επισημαίνεται ότι στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου έχουν τα Τακτικά, τα Ομότιμα και τα Συλλογικά Μέλη του σωματείου τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους και για το έτος 2019.

H παρουσία όλων μας στην Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη και ιδιαίτερα σημαντική

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου EEL

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει η εκδήλωση ετήσιας κοπής πίτας της EEL

Πατήστε εδώ για την εξουσιοδότηση Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής

Attachments

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO