ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες της Ελληνικής Εταιρείας Logistics στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες ανέδειξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού που διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 

Πρόεδρος:
Βασίλης Ζεϊμπέκης, Επίκουρος Καθηγητής, Παν. Αιγαίου, Μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο Εφοδιαστικής

Αντιπρόεδροι:

Ελένη Μπίτσιου, Αντιπρόεδρος Διοικητικού, Αντιπρόεδρος & Chief Commercial Officer Synergy S.A

Γιάννης Αλούπης, Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Logistics Manager Chipita S.A

Αλέξης Αλεξίου, Αντιπρόεδρος Λειτουργιών, Logistics Manager Verinso OOD

Μέλη:

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Managing Director & Co-owner PTL Ltd.

Σταύρος Κυριακούλιας, Supply Chain, Head of Quality Management,Beiersdorf MU – Region Europe

Φώτης Δαούσης, Project Manager MYRMEX Inc.

Χρήστος Κάκκαβας, Εντεταλμένος Σύμβουλος Athens Economics Ltd – JLL Alliance Partner

Άγγελος ΤσερέκλαςΖαφειράκης, Procurement & Sustainability, Zone Europe Category Manager Transport and Logistics, Anheuser Busch Inbev

Αναπληρωματικά Μέλη:

Παναγιώτης Ανδριανόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Planning AE

Χρήστος Μήτσης, Supply Chain Manager Π. Παπαδόπουλος AEBE

Όπως τονίζει ο νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Βασίλης Ζεϊμπέκης, «Αυτήν την περίοδο υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο Τομέας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα. Η EEL αποτελεί ένα από τα κύρια μέλη του οικοσυστήματος της εφοδιαστικής διοίκησης συνεισφέροντας στην πράξη σε επίπεδο παραγωγής και διάδοσης γνώσης, νομοθετικών παρεμβάσεων και καλών πρακτικών. Στα πλαίσια αυτά, πιστεύουμε ακράδαντα πως η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της EEL είναι σημαντικό να εστιάσει, τη διετία 2021-22, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 5 βασικούς πυλώνες: ΠΥΛΩΝΑΣ 1: Ενδυνάμωση παροχών/υπηρεσιών προς τα μέλη της EEL με έμφαση στην καινοτομία, στην παροχή γνώσης, στη δια-βίου μάθησης και στη δικτύωση, ΠΥΛΩΝΑΣ 2: Οργάνωση δράσεων εξωστρέφειας με έμφαση σε συνεργασίες με φορείς και οργανισμούς του εξωτερικού, ΠΥΛΩΝΑΣ 3: Συνέργειες και σύμπλευση με άλλα σωματεία και φορείς, ΠΥΛΩΝΑΣ 4: Ισχυρή παρουσία στη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου και των εθνικών δράσεων για τα ελληνικά logistics μέσω της συμμετοχής της EEL στο Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής, ΠΥΛΩΝΑΣ 5: Αριστοποίηση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της EEL».

Το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο είναι διετούς θητείας.

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO