ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS»

Κατόπιν της από 7/12/2021 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS» και σύμφωνα με το Καταστατικό του, καλούνται τα Μέλη του να συμμετάσχουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 11η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ.
Προκειμένου για την προστασία της υγείας των Μελών μας και των οικογενειών τους, η Γενική Συνέλευση του σωματείου, θα διεξαχθεί διαδικτυακά (ψηφιακά).
Θα γίνει συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των πεπραγμένων της χρήσης έτους 2021.
  2. Παρουσίαση, συζήτηση και έγκριση του απολογισμού και της Έκθεσης Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Παρουσίαση και έγκριση του οικονομικού απολογισμού της χρήσης έτους 2021.
  4. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022.
  5. Απαλλαγή των μελών του απερχόμενου ΔΣ
  6. Ανακοινώσεις-Προτάσεις-Αποφάσεις

Μετά το πέρας της συνεδρίασης θα ακολουθήσει η παρουσίαση της 5ης Πανελλήνιας Έρευνας με τίτλο: «Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των μελλοντικών τάσεων στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα» που ολοκλήρωσε η EEL σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Επισημαίνεται, ότι στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου έχουν τα Τακτικά, τα Ομότιμα και τα Εταιρικά Μέλη του σωματείου, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους για το έτος 2021 και όσα νέα μέλη έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το 2022.

Για την διευθέτηση των συνδρομών τους, τα μέλη μπορούν να μεταφέρουν το αντίστοιχο ποσό αποκλειστικά στον νέο τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, στην τράπεζα Πειραιώς:GR2601720520005052105036491
ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία μας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη  πληροφορία. 

H ηλεκτρονική παρουσία όλων μας στην Γενική Συνέλευση
είναι απαραίτητη και ιδιαίτερα σημαντική
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO