Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS”

Κατόπιν της από 5/12/2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS» και σύμφωνα με το Καταστατικό του, καλούνται τα Μέλη του να συμμετάσχουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο Athens Marriott (Λεωφ.Συγγρού 385- αίθουσα ΧΙΟΣ) την 30η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ.

Θα γίνει συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των πεπραγμένων της χρήσης έτους 2022.
  2. Παρουσίαση, συζήτηση και έγκριση του απολογισμού και της Έκθεσης Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Παρουσίαση και έγκριση του οικονομικού απολογισμού της χρήσης έτους 2022.
  4. Απαλλαγή των μελών του απερχόμενου ΔΣ
  5. Εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής (διετία 2023-2024)
  6. Παρουσίαση υποψηφίων για την εκλογή μελών νέου ΔΣ
  7. Ψηφοφορία εκλογής μελών νέου ΔΣ
  8. Ανακοίνωση & επικύρωση αποτελεσμάτων Αρχαιρεσιών

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του καταστατικού και επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή μέλους νέου ΔΣ, ως επισυνάπτεται στο παρόν μήνυμα, παρακαλούνται όπως αποστείλουν την αίτησή τους στην Γραμματεία EEL (info@eel.gr) έως την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 και έως ώρα 18.00.

Επισημαίνεται ότι στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου έχουν τα Τακτικά, τα Ομότιμα και τα Εταιρικά Μέλη του σωματείου, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους για το έτος 2022.

Για την διευθέτηση των συνδρομών τους, τα μέλη μπορούν να μεταφέρουν το αντίστοιχο ποσό αποκλειστικά στον νέο τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, στην τράπεζα Πειραιώς:
ΙΒΑΝ/ GR 2601720520005052105036491
ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία μας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

Για την καλύτερη προετοιμασία της τεχνικής διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης, παρακαλούμε θερμά όπως διευθετήσετε τυχόν εκκρεμείς συνδρομές έως την 26η Ιανουαρίου 2023.

H συμμετοχή όλων μας στην Γενική Συνέλευση
είναι απαραίτητη και ιδιαίτερα σημαντική
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Για το έντυπο υποψηφιότητας πατήστε εδώ

Attachments

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO