Επιχειρηματική Εκδήλωση: «Απανθρακοποίηση στις συνδυασμένες μεταφορές»

Η EEL  διοργανώνει την Τρίτη 6 Ιουνίου,  την επιχειρηματική εκδήλωση με θέμα: «Απανθρακοποίηση στις συνδυασμένες μεταφορές» με την αιγίδα και τιμητική υποστήριξη 15 σημαντικών θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων. Το θεματικό αντικείμενο της εκδήλωσης εστιάζει στην σφαιρική ενημέρωση σχετικά με την έως σήμερα επίδραση των συνδυασμένων μεταφορών στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και στην ανάλυση των προοπτικών ανάπτυξης και χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, με γνώμονα τις δυνατότητες που παρουσιάζονται.

Απώτερος στόχος όλων αυτών είναι η απομείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και η επιβεβλημένη εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Η Εσπερίδα αποτελείται από 4 θεματικές ενότητες:

Ενότητα 1: Απανθρακοποίηση στις χερσαίες μεταφορές (18:00-18:45)
Η ενότητα αφορά την θεματολογία που σχετίζεται με την αειφορία στις χερσαίες μεταφορές (οδικές και σιδηροδρομικές) και στις προκλήσεις που υπάρχουν για την πλήρη απανθρακοποίηση με δεδομένα τα 2 ορόσημα της Ε.Ε. το 2035 (fit for 55) και το 2050 (carbon neutrality) αντίστοιχα. Στο εν λόγω πάνελ αφού συζητηθεί η υφιστάμενη κατάσταση, θα δοθεί έμφαση σε στρατηγικές, τεχνολογίες και συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με στόχο τη σταδιακή μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου που προέρχονται από τις χερσαίες μεταφορές.

Δείτε τους ομιλητές της ενότητας

Ενότητα 2: Μία νέα εποχή προς τα «πράσινα» λιμάνια  (18:45-19:30)
Η συζήτηση θα εστιάσει στους λιμένες, οι οποίοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών. Οι εκπρόσωποι των λιμενικών φορέων αλλά και οι χρήστες των λιμένων, θα  αναδείξουν την προσπάθεια και τον σχεδιασμό για μια πιο «πράσινη» Ναυτιλία μέσα από την υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Δείτε τους ομιλητές της ενότητας

Ενότητα 3: Απανθρακοποίηση στις θαλάσσιες μεταφορές (19:45-20:30)
Η ενότητα αναφέρεται στις θαλάσσιες μεταφορές και συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά στις προσπάθειες για τη μετάβαση σε μία  «πράσινη» Ναυτιλία. Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραματίζει ο κανονισμός CII που καθορίζει τον δείκτη έντασης άνθρακα του πλοίου και ο οποίος αλλάζει τις μέχρι πρότινος σχέσεις ναυλωτών και πλοιοκτητών.

Παράλληλα με τον CIΙ υπάρχει μία έντονη συζήτηση και τάση προς τα εναλλακτικά καύσιμα, όπως το LNG, το υδρογόνο, την αμμωνία κ.α. Επίσης, σημαντικό ρόλο ενδεχομένως διαδραματίσουν και τα συμβατικά βιοκαύσιμα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις υπάρχουσες μηχανές με ασφάλεια.  Ωστόσο και στην περίπτωση των ενναλακτικών καυσίμων  η δημιουργία μίας ικανής αλυσίδας Εφοδιασμού είναι βαρύνουσας σημασίας.

Δείτε τους ομιλητές της ενότητας

Ενότητα 4: Εκπαίδευση των νέων στη βιώσιμη ανάπτυξη των μεταφορών  (20:30 – 21:00)
Η τελευταία ενότητα της εκδήλωσης, εστιάζει στο «κτίσιμο» μία βιώσιμης κουλτούρας  για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στις συνδυασμένες μεταφορές η οποία απευθύνεται στη νέα γενιά, στους συνεχιστές όλων των προσπαθειών που λαμβάνουν χώρα τόσο σε επίπεδο Ναυτιλίας και λιμένων, όσο και στο επίπεδο των χερσαίων μεταφορών.

Δείτε τους ομιλητές της ενότητας

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO