COMPANY PROFILE

Ελληνική Εταιρεία Logistics

Το Βέλτιστον Προσδοκάν


Στρατηγική, Δικτύωση, Έρευνα, Προβολή

Η Ίδρυση
Ο Σύνδεσμος

Ο Σκοπός
Οι Στόχοι
Οι Δράσεις
Οι Άνθρωποι
Τα Οφέλη

Η Ίδρυση

Το 1994, δημιουργήθηκε η Ελληνική Εταιρεία Logistics, ο πρώτος σύνδεσμος για την επιστήμη και την πρακτική των Logistics στη χώρα μας. Μέσα στα χρόνια που πέρασαν, η Ελληνική Εταιρεία Logistics συγκέντρωσε πάνω από 500 υποστηρικτές – μέλη δημιουργώντας έτσι έναν από τους πιο δραστήριους επιστημονικούς συνδέσμους στην Ελλάδα με σαφή προσανατολισμό στην επιχειρηματική ανάπτυξη και στην ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας. Χάρη στην Ελληνική Εταιρεία Logistics τα Logistics αποτελούν σήμερα ένα νευραλγικό κλάδο με καθοριστική σημασία στην καθημερινότητα και τη λειτουργία του σύγχρονου Επιχειρείν.

Ο Σύνδεσμος

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics είναι το Επιστημονικό, Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που προβάλλει και προωθεί τα αιτήματα της αγοράς των Logistics και εκπροσωπεί τον Έλληνα logistician στους αρμόδιους φορείς, συνδράμοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη του κλάδου.

Ο Σκοπός

Σκοπός της Ελληνικής Εταιρείας Logistics είναι η ανάδειξη του Έλληνα Logistician στο επίκεντρο της Ελληνικής Επιχείρησης και Οικονομίας, αλλά και η μεταμόρφωση της χώρας μας σε ουσιαστικό κόμβο Logistics και διαμετακόμισης των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι Στόχοι

 • Χάραξη & Σχεδιασμός ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής για τα Logistics,
 • Βελτίωση της ποιότητας όλων των υποδομών:
 • Σιδηροδρομικό δίκτυο,
 • Λιμάνια,
 • Οδικοί άξονες,
 • Αεροδρόμια,
 • Θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος του Logistician & των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας:
 • Logistics Parks,
 • Διαμόρφωση και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού και ξεκάθαρου νομοθετικού πλαισίου,
 • Νέοι πολεοδομικοί κανόνες,
 • Εκσυγχρονισμός οδικών μεταφορών,
 • Απλοποίηση διαδικασιών,
 • Πανεπιστημιακός τίτλος Logistics 1ου επιπέδου.

Οι Δράσεις

 • Πιστή στο σκοπό της και μέσα από τα ανά 2ετία 11μελή εκλεγμένα Διοικητικά Συμβούλιά της, η Ελληνική Εταιρεία Logistics, με τις επαφές που αναπτύσσει, τις προτάσεις που καταθέτει και τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που διεξάγει, έχει καταφέρει να αποτελεί τη φωνή του σύγχρονου έλληνα logistician.
 • Μερικές από τις πιο σημαντικές δράσεις του Συνδέσμου:
 • Κύριο Σχέδιο Δράσης για τα Logistics και τις Εμπορευματικές Μεταφορές στη χώρα μας (Master Plan στα Logistics) – Το μοναδικό ολοκληρωμένο Master Plan που έχει συγγραφεί ποτέ για την Ελλάδα και το οποίο καταγράφει τις ανάγκες αλλά και τους τρόπους για την ανάπτυξη του κλάδου και κατ’ επέκταση της ελληνικής οικονομίας. Το Master Plan συντάχθηκε και εκδόθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Logistics και κατατέθηκε σε όλους τους συναρμόδιους φορείς της χώρας μας.
 • Γενική Γραμματεία Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Πρόταση για τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου οργάνου για τα logistics με στόχο πάντα την ανάπτυξη και ευημερία του τόπου.
 • Οργανισμός Προώθησης των Ελληνικών Logistics (ΟΠΕL) – Με στόχο την εξωστρέφεια η Ελληνική Εταιρεία Logistics στηρίζει την δημιουργία ενός οργανισμού που θα επανδρώνεται από στελέχη της αγοράς και γνώστες της επιστήμης των logistics προκειμένου να προωθηθεί η χώρα μας στο εξωτερικό ως διαμετακομιστικός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
 • Πανελλήνια Συνέδρια Logistics: Ο θεσμός των Logistics στην χώρα μας, όπου συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες της επιστήμης των logistics. Στα Πανελλήνια Συνέδρια ο Σύνδεσμος υποδέχεται όλα τα στελέχη της αγοράς και τους φίλους των logistics παρουσιάζοντας τις νέες τάσεις του χώρου. Στα Πανελλήνια Συνέδρια του Συνδέσμου οι εκάστοτε κυβερνήσεις είθιστε να ανακοινώνουν τις αποφάσεις τους για τον κλάδο.
 • Ημερίδες με επίκαιρα και πρακτικά θέματα του χώρου.
 • Road Shows για την προβολή του Master Plan σε όλη την Ελλάδα με στόχο την ανάπτυξη των logistics στην Ελληνική Περιφέρεια.
 • Σεμινάρια με εξειδικευμένους και παγκοσμίου φήμης πιστοποιημένους ομιλητές.
 • Διεξαγωγή σημαντικών ερευνών για τον κλάδο, όπως:
 • Καταμέτρηση των Logistics στην Ελλάδα,
 • Δημιουργία οδηγού: Key Performance Indicators στο Customer Service των Logistics.

Τα αποτελέσματα των οποίων έχουν μοιραστεί δωρεάν στους συμμετέχοντες των Πανελληνίων Συνεδρίων Logistics.

Επίσης, ως φορέας των ελληνικών logistics η Ελληνική Εταιρεία Logistics συμμετέχει κατά καιρούς σε όργανα που δημιουργούνται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, όπως η Μόνιμη Επιτροπή Logistics.

Όλες οι δράσεις του Συνδέσμου προβάλλονται στα εθνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μέσα από συστηματική αρθρογραφία, συνεντεύξεις και εκπομπές.

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics προσδίδει προστιθέμενη αξία σε κάθε επαγγελματία Logistician

Οι Άνθρωποι

Η δύναμη της Ελληνικής Εταιρείας Logistics είναι τα μέλη της. Σε μια δύσκολη εποχή, που χαρακτηρίζεται από πολλές ανατροπές, η συσπείρωση σε έναν αξιόπιστο επιστημονικό φορέα, που χαίρει της εμπιστοσύνης όλων των ανθρώπων της αγοράς, αλλά και των φορέων εξουσίας, θεωρείται αναγκαία.
Η εγγραφή στην Ελληνική Εταιρεία Logistics σημαίνει:

 • δικτύωση με στελέχη και επιχειρήσεις,
 • συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του κλάδου,

Με τη συμμετοχή στην Ελληνική Εταιρεία Logistics επιτυγχάνεται η συσπείρωση των επαγγελματιών της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και των Logistics με στόχους: την ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου, την κατοχύρωση του επαγγέλματος των Logistics, την αναβάθμιση του ρόλου του Έλληνα Logistician.
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics μπορεί να γίνει οποιοδήποτε στέλεχος της εφοδιαστικής αλυσίδας ασχολείται με:

 • Logistics και Μεταφορές,
 • Προμήθειες,
 • Τμήματα Λειτουργιών Βιομηχανιών,
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών,
 • 3PL – Third party logistics
 • Εταιρείες πληροφορικής, εξοπλισμών αποθηκών κ.τ.λ.

Τα Οφέλη

 • Ένα από τα πιο σημαντικά οφέλη που παρέχει η Ελληνική Εταιρεία Logistics στα μέλη της είναι η δικτύωση στην αγορά των Logistics, και η καλλιέργεια επαφών με:
 • άλλα στελέχη και επιχειρηματίες,
 • την πολιτική ηγεσία των χώρας,
 • εκπροσώπους φορέων και οργανισμών του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

Έτσι επιτυγχάνεται μια σημαντική διεύρυνση των επαφών τον κλάδο.

 • Τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Logistics λαμβάνουν μέρος σε έρευνες που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος συνδράμοντας με αυτόν τον τρόπο στην καταγραφή των τάσεων του κλάδου,
 • Παράλληλα, συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, τα μέλη, προβάλουν την επιχείρηση ή τον φορέα που εκπροσωπούν και λαμβάνουν μέρος δυναμικά στην ανάδειξη όλων των ζητημάτων του κλάδου,
 • Τα μέλη του Συνδέσμου αποκτούν πρόσβαση σε σημαντικές μελέτες και έρευνες που καταγράφουν όλες τις εξελίξεις στην αγορά όχι νόμο εντός Ελλάδας, αλλά και διεθνώς μέσα από τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Logistics με τους οργανισμούς που εκπροσωπεί:
 • International Society of Logistics Engineering – SOLE, ΗΠΑ – Η «Διεθνής Κοινωνία των Logistics» είναι ένας παγκόσμιος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην ενίσχυση της τέχνης και της επιστήμης των logistics (www.sole.org).
 • Council of Supply Chain Management Professionals – CSCMP, ΗΠΑ- Το συμβούλιο των Επαγγελματιών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι ένας αμερικάνικος οργανισμός που παρέχει στα μέλη του τις καλύτερες δυνατές πηγές και υπηρεσίες προκειμένου να ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις στον χώρο των logistics (http://cscmp.org).
 • European Logistics Mediterranean – ELMED, Ευρώπη – Ο ELMED συστήθηκε τον Απρίλιο του 2008 με ιδρυτικά μέλη Συνδέσμους logistics της Γαλλίας (ASLOG), της Ιταλίας (AILOG) και της Ισπανίας (CEL). Στόχος του ELMED είναι η ενίσχυση του κλάδου των Logistics στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου μέσα από τη συμμετοχή όλων των συνδέσμων Logistics της περιοχής, αλλά και όλων εκείνων των κρατών που έχουν εμπορικά συμφέροντα στη Μεσόγειο.
 • European Federation of Inland Ports – EFIP, Ευρώπη – Ο EFIP αναδεικνύει και προάγει το ρόλο των ευρωπαϊκών εσωτερικών λιμένων ως κομβικών σημείων στην αλυσίδα των μεταφορών και της εφοδιαστικής, που συνδυάζει τις εσωτερικές πλωτές με τις σιδηροδρομικές, οδικές και θαλάσσιες μεταφορές.
 • Τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Logistics συνδράμουν στη διάδοση της επιστήμης των Logistics, η προβολή της οποίας ξεκίνησε μέσα από τις δράσεις της EEL …και συνεχίζεται.

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics προσφέρει στα μέλη της:

 • Κάρτα Μέλους, με προνομιακές τιμές, για όλα τα μέλη, σε σημαντικό αριθμό προϊόντων και υπηρεσιών που εμπορεύονται συνεργαζόμενες με την EEL επιχειρήσεις.
 • Το ηλεκτρονικό περιοδικό, LOGISTICS NEWS, το οποίο παρέχει ενημέρωση για όλες τις δράσεις του Συνδέσμου,
 • Ελεύθερη πρόσβαση στην βιβλιοθήκη του Συνδέσμου που συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες εκδόσεις,
 • Ειδική εκπτωτική πολιτική για συμμετοχή των μελών στα Πανελλήνια Συνέδρια, τα σεμινάρια και τις ημερίδες που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Logistics, καθώς και σε εκδηλώσεις άλλων σωματείων.

Με όχημα την ΕΕL ο Έλληνας Logistician αποκτά βήμα και συνομιλεί επίσημα με:

 • Την ελληνική κυβέρνηση
 • Τους αρμόδιους φορείς

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO