ΣΕΒ: Καθοριστική η ανάκαμψη εφοδιαστικής αλυσίδας 

Με στόχο την οικοδόμηση μιας αναπτυξιακής προσπάθειας, η οποία με σύγχρονα εργαλεία απαντά στην επιτακτική ανάγκη εξόδου από την κρίση, ο ΣΕΒ ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη διαμόρφωση νέων προτάσεων και πολιτικών σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

 

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε πρόσφατα το «Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στον Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας», το οποίο αξιολογεί σε βάθος τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός κρίσιμου, για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, κλάδου. 

Στα σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας συγκαταλέγονται αυτά της ρευστότητας λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης, ο χαμηλός βαθμός εκσυγχρονισμού των σχετικών υποδομών (λιμάνια, σιδηροδρομικά δίκτυα και αποθηκευτικοί χώροι/χώροι μεταφόρτωσης) και η έλλειψη καθορισμένου θεσμικού πλαισίου. 

Με δεδομένο, όμως ότι το ποσοστό χρήσης υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα είναι ακόμη, ιδιαίτερα χαμηλό (23%) σε σχέση με άλλες αγορές (49% στην Ευρώπη), διαπιστώνεται ότι υπάρχει ένα σημαντικό δυναμικό εμβάθυνσης και περαιτέρω ανάπτυξης. Ειδικότερα, και σύμφωνα με το Σχέδιο, απαιτείται να βρεθούν νέοι τομείς ανάπτυξης και να δοθεί προτεραιότητα στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, καθώς και στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Αυτό προϋποθέτει περαιτέρω διείσδυση στην ελληνική αγορά, προσέλκυση νέων φορτίων, διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφαρμογή στρατηγικών ολοκλήρωσης και διαφοροποίησης, αύξηση του εύρους των διαχειριζόμενων αγαθών και βελτιστοποίηση σχέσης τιμής-ποιότητας, ανασχεδιασμό της οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες. 

Σχολιάζοντας τα βασικά σημεία που ανέδειξε το σχέδιο του ΣΕΒ για τον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics), ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Χάρης Κυριαζής, σημείωσε τα εξής:

«Η οικονομική κρίση αγγίζει καταλυτικά όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Για να αναστραφεί η διαρκώς επιδεινούμενη συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας απαιτούνται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με ελληνική ταυτότητα. Απαιτούνται συνεκτικές πολιτικές που ενισχύουν την σταθεροποίηση, ανάκαμψη και ανάπτυξη των κρίσιμων κλάδων της ελληνικής επιχειρηματικότητας, όπως είναι η Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Το σχέδιο που εκπόνησε ο ΣΕΒ από κοινού με τις επιχειρήσεις του κλάδου καταλήγει σε ένα σαφές συμπέρασμα: Παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση είναι εφικτή και καθοριστική για την οικονομία η ανάκαμψη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα και απολύτως αναγκαία για να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής επιχείρησης». 

Σημειώνεται ότι το Σχέδιο του ΣΕΒ εκπονήθηκε με την υποστήριξη της εταιρείας «Kantor Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» καθώς και της «Ελληνικής Εταιρείας Logistics» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO