Παναγιώτης Ανδριανόπουλος – Μέλος Δ.Σ. ΕΕL

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Planning ΑΕ

Ο κ. Παναγιώτης Ανδριανόπουλος είναι πρόεδρος Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας PLANNING Σύμβουλοι Οργανώσεως Επιχειρήσεων. Είναι αριστούχος απόφοιτος της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και αποφοίτησε 1ος από την κατεύθυνση των Μηχανικών Παραγωγής. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Massachusetts Institute of Technology (MIT) στη Βοστόνη αποκτώντας τον τίτλο του Master of Engineering in Supply Chain Management. To θέμα της πτυχιακής εργασίας του ΜΙΤ αφορούσε τη συνεργασία σε θέματα συγχρονισμένου forecasting, CPFR και VMI μεταξύ των εταιριών Procter & Gamble USA και Delhaize America. Διαθέτει επίσης MBA από το ALBA Graduate Business School.

Ως σύμβουλος σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας έχει συνεργαστεί με πλήθος ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, όπως: Frigoglass, Elais-Unilever, COSCO, United Pipe & Steel USA, ΣΕΒ, ΕΛΤΑ, ΕΛΤΑ courier, Speedex, Apivita, Μπάρμπα Στάθης, Lavipharm μεταξύ άλλων. Ως μέλος ομάδων εργασίας έχει συνεισφέρει και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην αναδιοργάνωση των operations των εταιρειών, το σχεδιασμό αποθηκών, τη βελτιστοποίηση των δικτύων logistics, τη συνεργασία μεταξύ λιανεμπόρων και προμηθευτών, την εφαρμογή συστήματος Balanced Scorecard και δεικτών παρακολούθησης απόδοσης (KPIs), Management by Objectives, Activity Based Costing, Work Sampling Method μεταξύ άλλων.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της αειφορίας (sustainability) και του αποτυπώματος άνθρακα (carbon footprint) των logistics.

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO