Μνημόνιο συνεργασίας EEL & Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Με γνώμονα την δημιουργία ενός συνεχούς διαύλου επικοινωνίας και την ανάγκη διασύνδεσης της έρευνας και εκπαίδευσης στον ευρύτερο τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας με τις επιχειρήσεις του κλάδου, η EEL και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Logistics και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας.

Μέσα από τον κοινό σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ανταλλαγής τεχνογνωσίας στον ευρύτερο κλάδο των logistics, από συντονισμένες ενέργειες δικτύωσης και προβολής των κοινών δράσεων των δύο φορέων με δίκτυα και φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και την από κοινού διοργάνωση ή υποστήριξη συνεδρίων, διαλέξεων σε συναφή ερευνητικά θέματα, διευκολύνεται η σύνδεση θεωρίας και πράξης προετοιμάζοντας με τον καλύτερο τρόπο τους μελλοντικούς επαγγελματίες του κλάδου.

My Cart Close (×)

Your cart is empty
Browse Shop
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO