ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS»

Σε συνέχεια της από 24/12/2020 ηλεκτρονικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (EEL) στην Τακτική Γενική Συνέλευση μελών του σωματείου, η οποία θα διεξαχθεί ψηφιακά την 25η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ., επισυνάπτονται τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή σας.
Επίσης προωθούνται, το απαραίτητο προς συμπλήρωση έντυπο συμμετοχής σας, καθώς και το έντυπο υποψηφιότητας για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την τεχνική διαδικασία έχει αναλάβει η εταιρεία “Global Events” με αυστηρές δικλείδες για την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της ΓΣ, της διαφάνειας και του αδιάβλητου των αρχαιρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία θα αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη με δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, έντυπο με αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης.

Για την καλύτερη τεχνική προετοιμασία της ΓΣ, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψηφιότητες θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στην γραμματεία της EEL την προτεραία ημέρα της διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 24/01/2021 και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

Επισημαίνεται, ότι στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου έχουν τα Τακτικά, τα Ομότιμα και τα Συλλογικά Μέλη του σωματείου, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους και για το έτος 2020 και όσα νέα μέλη έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το 2021.
Για την διευθέτηση των συνδρομών μπορείτε να κάνετε χρήση του τραπεζικού αριθμού IBAN: GR 1702600260000930200203258 (EUROBANK) ή να απευθύνεστε στη Γραμματεία της EEL.
Μετά την κατάθεση απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του αντίγραφου στο info@eel.gr.

H ηλεκτρονική παρουσία όλων μας στην Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη και ιδιαίτερη σημαντική.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατεβάστε όλα τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ

Attachments

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO