ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΣ EEL: “Η εξωστρέφεια, το νομοθετικό πλαίσιο και οι δράσεις συνεργασιών στο επίκεντρο του νέου ΔΣ της EEL”

Την Τρίτη  9 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics με κεντρική θεματολογία την παρουσίαση: α) του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, β) των πέντε (5) πυλώνων ανάπτυξης του Οργανισμού, καθώς και (γ) του χρονοδιαγράμματος δράσεων της προσεχούς διετίας.
Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου στην οποία συμμετείχε η πλειοψηφία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (EΕL), ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (EΕL), Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης, παρουσίασε το σχέδιο δράσης, το οποίο έχει συνδιαμορφωθεί από όλα τα μέλη του ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις των μελών της EEL, με 1ο  πυλώνα δράσης αυτόν των παροχών προς τα μέλη.  Όπως έγινε σαφές θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη μετεξέλιξη της ιστοσελίδας της EEL σε hub γνώσης για την επιστήμη των logistics, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν πρακτικά εργαστήρια σε συνεργασία με εταιρείες του Τομέα της Εφ. Αλυσίδας. Επιπρόσθετες δράσεις του 1ου πυλώνα περιλαμβάνουν το mentoring νέων logisticians, καθώς επίσης και η συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα για την ανάπτυξη ποικίλων δράσεων (π.χ. Career’s Fair για τον τομέα της Εφ. Αλυσίδας). Και αυτή τη διετία στόχος του νέου ΔΣ αποτελεί η εκπόνηση ερευνών που θα αποτυπώνουν τον παλμό της αγοράς σε θεματολογία που αφορά στα logistics. Τέλος στα πλαίσια της ενημέρωσης των μελών της EEL αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων μερών έχει ήδη ξεκινήσει να αποστέλλεται, ένα newsletter report με τις δράσεις που υλοποιούνται από το ΔΣ σε μηνιαία βάση.
Κατά τη διάρκεια παρουσίασης του 2ου πυλώνα αναφέρθηκαν οι δράσεις εξωστρέφειας με προσανατολισμό τις συνεργασίες με Πανεπιστήμια και φορείς του εξωτερικού, με στόχο τη διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών δράσεων και ανάπτυξης Short Courses στη Διοίκηση της  Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Παράλληλα, αναφορά έγινε και στην πρόθεση του ΔΣ για τη συνέχιση διοργάνωσης Roadshows στην επαρχία, στη θεσμοθέτηση τιμητικών διακρίσεων, καθώς και στη δημιουργία  εξειδικευμένου ενημερωτικού εντύπου με τίτλο  “Invest in Greek logistics” σε συνεργασία με Υπουργεία και Πρεσβείες, με στόχο την προσέλκυση νέων επενδυτών στην Ελλάδα στον Τομέα της Εφ. Αλυσίδας .
Στην παρουσίαση του 3ου Πυλώνα έγινε αναφορά στις δράσεις συνεργασιών με άλλους φορείς, όπως ο ΣΕΒ και το Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής, καθώς και η πρόθεση της EEL για συνδιοργάνωση διαδικτυακής εκδήλωσης με όλους τους φορείς/ σωματεία της Εφ. Αλυσίδας στην Ελλάδα.
Ο 4ος Πυλώνας συνδέεται με τη συνδρομή της EEL στη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου και των εθνικών δράσεων για τα Logistics μέσα από τη συμμετοχή στο Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής. Παράλληλα το νέο ΔΣ έχει ήδη ξεκινήσει επικοινωνίες και με τα συναρμόδια Υπουργεί και Γενικές Γραμματείες ώστε να υποστηρίξει δράσεις και ομάδες εργασίας που σχετίζονται με τη βελτίωση του επιχειρηματικού τοπίου στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. .
Κλείνοντας, ο Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης, έκανε αναφορά και στον 5ο Πυλώνα δράσεων για τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας του Οργανισμού ο οποίος περιλαμβάνει την επικαιροποίηση του καταστατικού της ELL, την πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 καθώς και τη συμμετοχή της EEL συγχρηματοδοτούμενα έργα με στόχο τη δημιουργία νέων πόρων χρηματοδότησης της EEL. Τέλος στα πλαίσια ψηφιακού μετασχηματισμού της λειτουργίας της Γραμματείας της EEL, έχει γίνει ήδη προμήθεια κατάλληλων εργαλείων για τη ψηφιοποίηση των κύριων λειτουργιών της .
Ακολούθησαν τα ερωτήματα των δημοσιογράφων, οι οποίοι εστίασαν στην αναγκαιότητα της δημιουργίας Υπουργείου Εφοδιαστικής Αλυσίδας, δεδομένης της σημασίας του Τομέα, αλλά και της δυναμικής του στην ελληνική οικονομία, στην ανάγκη ανάπτυξης Logistics Parks εθνικής εμβέλειας  τα οποία θα πρέπει να σχεδιαστούν βάσει των εμπορευματικών ροών, ενώ τέθηκε το θέμα αλλαγής μοντέλων διακίνησης προϊόντων σε αστικό περιβάλλον (city logistics) λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.
Απαντώντας σε ερώτημα ο κ. Σταύρος Κυριακούλιας, Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, τόνισε ότι η πολιτική ηγεσία της χώρας έχει συνειδητοποιήσει τη σημασία των Logistics τα οποία αναδείχθηκαν λόγω  του κορονοϊού, αλλά και του ενδιαφέροντος για επενδύσεις, γεγονός  που ελπίζει να οδηγήσει σε ώθηση στρατηγικών κυβερνητικών αποφάσεων πάνω σε αυτόν τον τομέα.
Επί τάπητος τέθηκε από την πλευρά των δημοσιογράφων κι ο συνδυασμός τεχνολογίας και εφοδιαστικής αλυσίδας με αναφορές στο αύριο της διακίνησης αγαθών μέσα από τη χρήση του ΙοΤ/big data, των dark stores, αλλά τον τρόπο που μπορεί να απεικονίσει η EEL τις νέες τάσεις που αναπτύσσονται μέσα από ολοκληρωμένες προτάσεις για την βελτίωση του last mile και των μικρών consolidation centers (AKEE).
Ερωτήματα τέθηκαν και για τις επενδύσεις στο χώρο των αποθηκών και του Real Estate καθώς είναι πλέον εμφανές ότι υπάρχει ανάγκη για χώρους που θα υποστηρίξουν την αποθήκευση και διακίνηση αγαθών εντός του αστικού ιστού.
Όσον αφορά στη νομοθεσία, τονίστηκε από την πλευρά της EEL πως ο ν.4302/2014 είναι ένας νόμος πλαίσιο ωστόσο πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να γίνει ευέλικτος καθώς στην παρούσα φάση παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες κυρίως στην αδειοδότηση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων.
Τέλος, ανακοινώθηκε κι η πρώτη δράση σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ, όπου η ΕΕL ως επιστημονικός υπεύθυνος θα διαμορφώσει με βάση τις τάσεις και τις ανάγκες των επιχειρήσεων νέα job discriptions για θέσεις εργασίας και στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας που θα εκπαιδευτούν πάνω στις νέες ανάγκες που γεννιούνται στις επιχειρήσεις.

Η Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ και συμμετείχαν σε αυτήν 39 άτομα.

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO